Företagsutbildning

utbildning_svets1

Behöver du vässa dina kunskaper för dig eller dina anställda. Vi anpassar utbildningen efter dina behov. Kurser i certifiering, heta arbeten, och säkerhet mm genomförs regelbundet.
Till vissa kurser går det även att köpa enskilda platser.

Med aktuell och relevant kunskap tillsammans med träning ökar du inte bara dina medarbetares självförtroende och effektivitet. Om personalen utvecklas, påverkar det hela företaget välmåga och konkurrenskraft. Ska företaget växa, måste individerna växa.

GL Kompetens AB
Hos oss får dina anställda möjlighet att komplettera och förfina sina kunskaper med hjälp av våra duktiga instruktörer och pedagoger där några av oss har IWS-utbildning.

utbildning_svets1

Kontakta oss för mer information om möjligheterna till skräddarsydd utbildning för företaget, platser i enstaka kurser, möjlighet till utbildning i egna lokaler eller hos oss i Kiruna.

Svetsarprövning (EN-287)
Har du redan relevant svetsutbildning så kan du öka din och hela företagets dokumenterade status genom att skaffa ett grundbevis på din kompetens en sk. svetsarprövning.
Hos oss har du möjlighet certifiera dig som: Internationell rörsvetsare, Internationell plåtsvetsare samt internationell kälsvetsare.

Heta arbeten
För att få utföra heta arbeten, d v s arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor, måste du ha vara dokumenterat utbildad om de brandrisker som arbetsuppgifterna medför. Vi genomför kontinuerligt utbildningar i ”heta arbeten” och utfärdar de certifikat som krävs.
Giltighetstiden för ett certifikat är fem år och förnyas därefter via genomförd utbildning.

SSG Entre
Entreprenörer inom industrin är idag överrepresenterade i olycksstatistiken. I Sverige ställer fler och fler företag krav på att deras entreprenörer inom industrin skall kunna uppvisa att man aktivt jobbar med säkerhetsfrågor. Hos oss har du möjlighet att genomgå utbildningen SSG Entre som bl a krävs för att få jobba mot LKAB mfl.

Välommen att kontakta oss
Göran, tel: 070-634 11 63 eller via e-post: goran@gl-kompetens.se

Kunder
Vi utbildar regelbundet, varje vecka, personal hos LKAB i totalt 11 olika kursplaner. Allt från grundutbildning till svetsarprövning. Några av våra andra kunder är: Bravida, Nordkote i Gällivare, Hercules, Kiruna Wagon, Nybergs Mek i Kiruna.

Comments are closed.